Missisipi

Missisipi, Mississippi, rzeka w centralnej i południowo-wschodniej części USA. Jej długość wynosi 3778 km (od źródeł jej dopływu Missouri 5969 km). Jest to najdłuższa rzeka Ameryki Północnej i jedna z trzech najdłuższych rzek świata (obok Nilu i Amazonki). Powierzchnia jej dorzecza wynosi 3,2 mln km2.

Za początek rzeki uznawany jest jej wypływ z jeziora Itasca w północnej części stanu Minnesota (wzniesienie 450 m n.p.m.). Rzeka uchodzi do Zatoki Meksykańskiej, deltą o trzech głównych ramionach.

Dolina Missisipi jest żyzna, ponieważ jest to prehistoryczna trzeciorzędowa zatoka morska, wypełniona osadami gromadzącymi się w delcie rzeki.

Wysokie stany wód występują tu wiosną, w czasie topnienia śniegów, oraz latem, gdy spadają duże deszcze. W wyniku wyniszczenia przez nieumiejętną gospodarkę człowieka wielkich obszarów leśnych i stepowych, zdarzają się na niej katastrofalne powodzie. Rzeka niesie ogromne ilości materiału, tworząc u ujścia rozległą deltę. W ostatnich latach, w związku z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej (np. orki wstęgowej), ilość niesionych namułów uległa znacznemu zmniejszeniu.

Ważniejsze dopływy

lewostronne:

* Tennesee,

* Ohio

prawostronne:

* Missouri,

* Arkansas,

* Red

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#missisipi rzeka #główny dopływ missisipi #missisipi #rzeka missisipi mapa #rzeka missisipi #glowny doplyw missisipi #missisipi mapa #missisipi rzeka mapa #mississippi rzeka #opis missisipi

Authors
Related posts

Top