Równanie Arrheniusa

Równanie Arrheniusa, podane przez szwedzkiego chemika Svante Arrheniusa wiąże ze sobą stałą szybkości reakcji z energią aktywacji i temperaturą w której reakcja zachodzi:

k=Aexp (-Ea : RT)

gdzie:

* k – stała szybkości reakcji

* A – stała dla danej reakcji, zwana też czynnikiem przedwykładniczym

* Ea – energia aktywacji

odzice dzieci  rdzice dzieci  rozice dzieci  rodice dzieci  rodzce dzieci

* R – (uniwersalna) stała gazowa

* T – temperatura

Zaletą równania jest bardzo prosta zależność liniowa, łatwa do wykorzystania w praktyce. Równanie Arrheniusa w postaci logarytmicznej przedstawia linie prostą:

lnk=lnA – (Ea:R) (1:T)

Znając doświadczalne wartości stałych szybkości reakcji w kilku temperaturach można łatwo wyznaczyć zarówno stałą A jak i energię aktywacji dla danej reakcji.

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#równanie arrheniusa #prawo arrheniusa #wzór Arrheniusa #równanie Arheniusa #rownanie arrheniusa #równanie arrheniusa energia aktywacji #prawo arheniusa #wzór arheniusa #wzor arrheniusa

Authors
Related posts

Top